Вітаємо вас на дискових сторінках «Культури мови на щодень»!


призначений диск
«Культура мови на щодень»

Сьогодні, коли дедалі більше наукової та науково-популярної інформації про мову з’являється в електронних засобах, причому в доступній, зручній для масового користувача формі, вчитель, викладач, студент, учень має змогу швидко й оперативно скористатися матеріалами науково-популярного видання «Культура слова», опублікованими упродовж 30 років (від 1967 до 2007 р.) у 70 випусках.

Кожну статтю подано окремим файлом. Посилання на статті здійснюється через одиниці з "Бази лінгвістичних термінів" - термінів, якими послуговувалися науковці у "Культурі слова", - а також за допомогою загального пошуку будь-яких слів або фраз, що трапилися у тексті публікації. Крім того, на диску розміщено перелік слів ("Мовні труднощі"), які свого часу досліджували автори статей журналу. Користувач може також знайти тут список персоналій - майстрів слова чи науковців, творчість чи робота яких стали предметом дослідження у публікаціях. Кожна одиниця з переліків "База лінгвістичних термінів", "Мовні труднощі", "Персоналії" спрямовує читача до відповідної статті. Оскільки в журналі "Культура слова" значну частину статей присвячено вивченню стилістичних особливостей сучасної української мови, на диску також розміщено видання "Українська лінгвостилістика XX - початку XXI ст.: система понять і бібліографічні джерела" - зручний навігатор у сучасній лінгвостилістиці. Це видання підготував відділ стилістики та культури мови Інституту української мови і опублікував 2007 року.

Матеріали цієї книги прислужаться викладачам, студентам, усім, кого цікавить стилістика сучасної української мови. Користувачі диску швидко знайдуть інформацію про життя конкретних слів, фразеологізмів, походження загальних і власних назв, значення термінів, надто тих, якими рясніє сучасна мовна практика. Вони знайдуть матеріали про естетику художнього слова, якими можна скористатися для написання творів, рефератів.

Засумнівалися, як правильно наголошувати, яке слово вибрати, як перекласти? У цьому вам теж допоможе «Культура мови на щодень». Мовні поради цінні тим, що вони засвідчують сучасні тенденції розвитку мови, тобто допоможуть у щоденному офіційному та неофіційному спілкуванні.

Пропонована версія диску «Культура мови на щодень» — початок інтерактивного спілкування дослідників сучасного життя українського слова з тими, хто бажає удосконалити свої знання мови. Наступні версії міститимуть словники-довідники — словник вимови і наголосів, словник нових слів і значень, орфографічний, синонімічний, фразеологічний, термінологічні тощо.